Išleistas išskirtinis žurnalo Onkologija numeris. Išskirtinis ne tik autorių gausa, bet ir simboline data – prieš 90 metų padėti ne tik Nacionalinio vėžio instituto, bet ir visos Lietuvos onkologijos pamatai.

Stepono Batoro universiteto profesoriai, klinicistai ir mokslininkai 1931 metais neabejojo, kad tik mokslo ir praktikos vienovė ir plėtra nuties sėkmingą kelią kovoje su vėžiu. Šiandien jau tvirtai žinome, kad jie buvo teisūs. Progresas šiuolaikinėje onkologijoje vyksta diegiant precizinės individualizuotos medicinos požiūrį.

Simboliška, kad 2021 metais visoje Europos Sąjungoje pradedamas vykdyti naujas kovos su vėžiu etapas – Vėžio misija, o Europos Komisija siekia sukurti bendrą ir tvarią Europos Sąjungos sveikatos sistemą. Bendras Vėžio misijos tikslas konkretus – iki 2030 metų, pasitelkus mokslą ir inovacijas, papildomai išsaugoti 3 mln. gyvybių, gyventi ilgiau ir geriau. Lietuvos laukia dideli iššūkiai gerinant gydymo paslaugas, siekiant, kad kiekvienas Lietuvos gyventojas, susirgęs onkologine liga, gautų modernią, individualizuotą pagalbą ir galimybę ilgus metus saugiai gyventi su vėžio liga.

Pandemijos iššūkiai paspartino inovacijų diegimą į klinikas. Telemedicina, mažai invazinė chirurgija, medikamentinė taikinių terapija jau tapo onkologijos nūdiena. Lietuvai prisijungus prie Europos Sąjungos 1 mln. genomų projekto, suaktyvėjo genominės medicinos laimėjimų diegimas į kliniką. Vėžio diagnozė vis dažniau patikslinama naviko genominiu tyrimu, o tai leidžia parinkti tinkamiausią inovatyvų gydymą. Šiame leidinyje gausu šiuolaikinės vėžio diagnostikos ir gydymo naujienų.

Džiugu, kad pandemijos metu neliko nepastebėtas sunkus onkologų darbas ir visas būrys specialistų buvo apdovanoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atminimo medaliais. Tie kurie nesulaukė vyriausybinės padėkos, šiltus padėkos žodžius išgirdo iš pacientų. Visus metus džiugino glaudus pacientų ir onkologų bendradarbiavimas, bendri, į pacientą orientuoti renginiai.

Leiskite padėkoti už išskirtinai sunkių iššūkių sklidinų 2020-ųjų darbą ir palinkėti susitelkimo, sėkmingo bendro darbo 2021-aisiais pažangos onkologijoje link.

 

Komentarai išjungti.