Mieli kolegos,

Mieli kolegos,

sunku patikėti, kad Internistas šiemet švenčia solidų 20 metų leidybinį jubiliejų. Žurnalas lydi mus beveik kiekvieną mėnesį ir praturtina naujausiomis žiniomis apie medicinos mokslo naujoves, gydymo algoritmus, mokslinių tyrimų išvadas, retas ligas ar klinikinius sindromus, pranešdamas apie žymius mokslo atradimus, pagerbdamas garbingą jubiliejų švenčiančiuosius ar ilgus metus medicinai atidavusių gydytojų praradimus. Viskas viename ir kaskart – vis kitoks.

Pirmasis žurnalo numeris pasirodė 2001 metų sausio mėnesį. Pradinis žurnalo pavadinimas buvo Internisto praktika – tarsi noras atliepti vidaus ligų gydytojų kasdienės praktikos iššūkius. Pirmojo tuomečio mėnraščio viršelyje buvo pavaizduotos dvi susikabinusios rankos – tarsi žmogaus evoliucijos pažintinis gestas, atspindintis minties ir kalbos sintezę. Turiu prisipažinti, kad buvau tas, kurį žurnalo sumanytojas Ridas Žulys įtikino būti pirmuoju vyriausiuoju redaktoriumi. Taigi 20 metų kartu su kitais redakcinės kolegijos nariais triūsėme ieškodami galimybių greičiau perteikti vakarietiškosios medicinos patirtį ir padėti užsienio kalbos gerai neįvaldžiusiems Lietuvos gydytojams sužinoti apie pasaulines progresyvias ligų diagnostikos, gydymo ir profilaktikos naujoves, greičiau susigaudyti tarp naujų į Lietuvos rinką atėjusių vaistų, informuoti apie organizuojamas konferencijas, Internistų draugijos renginius. Žurnalui apsiplunksnavus, 2001 metų pabaigoje nuspręsta pavadinimą keisti į labiau holistinę mintį atspindintį Internistą. Šiandienis žurnalas leidžiamas su specializuotais teminiais priedais, skirtais siauresnėms terapinėms specialybėms (geriatrijai, neurologijai, urologijai, endokrinologijai, kardiologijai, ginekologijai, alergologijai, onkologijai, gastroenterologijai ir kt.), o nuo 2020 metų pabaigos sukurta ir elektroninė žurnalo versija. Galbūt ateityje Internistas ir jo priedai bus publikuojami tik skaitmeniniu būdu, nes toks būdas tausoja gamtą, sumažina išlaidas, sutrumpina straipsnių parengimo publikuoti trukmę ir, žinoma, padidina jų sklaidą internete. Atsiranda nauja skaitytojų karta, kuri keičia tiek mokslinių straipsnių, tiek ir paties žurnalo sampratą. Tikiu, kad Internisto leidėjams ateityje teks įveikti naujus transformacijos iššūkius.

Baigdamas noriu palinkėti visai redakcinei kolegijai, visiems buvusiems ir esamiems bendradarbiams, straipsnių autoriams, rėmėjams ir, žinoma, skaitytojams. 20 metų praeitis sustiprina tikėjimą optimistine ateitimi. Visiems norėtųsi palinkėti nesustoti. Pradžia visada būna sunkesnė, bet įdomesnė netikėtais atradimais. Vėliau viskas tarsi nusistovi savo įprastinėse vagose. Štai kodėl svarbu neprarasti optimizmo ir tikėjimo, nes jie skatina kūrybiškumą. Tad visiems linkiu kūrybiškai žengti į kitą žurnalo leidybos dešimtmetį. Judėkime nenutrūkstamo pažinimo keliu!

Kaip teigė Johannas Wolfgangas von Goethe, kiekvienas kenčia, kai dirba tik sau. Dirbdamas kitų labui, žmogus dalijasi su jais ir savo džiaugsmu.

 

Žurnalo Internistas vyriausias redaktorius

prof. Virginijus Šapoka

 

 

Komentarai išjungti.