MIELI SKAITYTOJAI,

MIELI SKAITYTOJAI,

Antrieji pandemijos metai negalėjo nepalikti pėdsako onkologijos moksle ir praktikoje. Visame pasaulyje didėjo perteklinio mirtingumo skaičius, vien Europoje praėjusiais metais mirė 0,5 mln. europiečių daugiau nei paprastai. Šį rodiklį lėmė ne tik COVID-19, bet ir didėjantis mirčių nuo lėtinių ligų, tarp jų ir vėžio, skaičius. Prastėjanti lėtinių ligų profilaktika, per vėlai nustatoma diagnozė ir per vėlai paskiriamas gydymas gali dar labiau padidinti išvengiamų mirčių skaičių. Pandemijos metu Europoje vėžio kontrolė išliko svarbiu prioritetu. 2021 metų pradžioje startavęs Europos kovos su vėžiu planas sėkmingai įsibėgėja. Jis apima ir skatina veiklas visose vėžio kontrolės kryptyse, įskaitant vėžio prevenciją, ankstyvąją diagnostiką, gydymą ir slaugą, siekiant sumažinti šios ligos mastą ir naštą visuomenei.
Per šį iššūkių pilną pandemijos laikotarpį supratome bendradarbiavimo būtinybę, pradėjome kurti regioninius gydymo įstaigų tinklus, klasterius. Jie padėjo ne tik kovoje su pandemija, bet ir trumpino paciento kelią iki vėžio centrų, įtarus onkologinę ligą. Visi kartu pasirūpinome, kad onkologine liga sergantys pacientai būtų laiku paskiepyti nuo COVID-19 ir nuo viruso apsaugotose erdvėse jiems būtų laiku nustatyta diagnozė, pradėtas gydymas. Dėl pacientų saugumo reikalavimų keitėsi vėžio diagnostikos kelias ir gydymo algoritmai.
Spartesniu inovacijų diegimu į klinikas, mokslo laimėjimų priartinimu prie paciento rūpinasi visa Europa. Viena svarbiausių Europos kovos su vėžiu plano dalių – Europos vėžio kompetencijos centrų tinklo sukūrimas. Šis tinklas turėtų užtikrinti tolygų kokybiškų paslaugų prieinamumą kiekvienoje Europos valstybėje. Tikimasi, kad iki 2025 metų didžioji dalis onkologine liga sergančių pacientų gydysis Europos vėžio kompetencijos tinklo ligoninėse, kur prieinamas ne tik aukščiausio lygio vėžio gydymas, bet ir aktyviai vykdomi moksliniai vėžio tyrimai, pacientai įtraukiami į klinikinius tyrimus.
Europos kovos su vėžiu plane numatyta dešimt pagrindinių iniciatyvų ir daugybė veiklų, į kurias aktyviai įsitraukia ir Lietuvos onkologai. Neseniai vykusioje Baltijos šalių konferencijoje kalbėjusių autoritetų, ekspertų, įstaigų vadovų lūpose ne kartą nuskambėjo teiginys, kad tik bendri veiksmai su Baltijos ir kitomis Europos šalimis padės pasiekti užsibrėžtus tikslus. Būtinas ne tik tarpvalstybinis bendradarbiavimas, bet ir dialogas, susitelkimas šalies viduje.
Neatsitiktinai 90-metį paminėjęs Nacionalinis vėžio institutas (NVI) 2021 metų pabaigoje pakvietė sutelkti specialistų onkologų, sergančiųjų organizacijų, sveikatos politikų ir valdininkų jėgas didinant onkologijos inovacijų preinamumą Lietuvoje. NVI organizuotoje Onkologų klubo diskusijoje Personalizuotos medicinos prieinamumas Lietuvoje ieškota sprendimų, kaip pagerinti individualizuotos medicinos vaistų prieinamumą Lietuvos pacientams. NVI inicijuotas individualizuotos onkologijos biomedicininio tyrimo projektas, kuriuo siekiama sukurti inovatyvų individualizuotos medicinos diegimo Lietuvoje modelį, apimantį platesnį genomikos metodų taikymą klinikinėje praktikoje, biobanko papildymą išsamia sveikatos ir genomikos informacija, nacionalinės genomikos multidisciplininės komisijos suformavimą, naują vaistų skyrimo ir kompensavimo modelį, suteikiantį pažengusių stadijų vėžiu sergantiems pacientams didesnę galimybę gauti gydymą inovatyviais vaistais.
Šiemet onkologijos inovacijos sparčiai keliavo į mūsų šalies vėžio gydymo centrus: į apmokamų paslaugų sąrašą įtraukti pirmieji genetiniai vėžio diagnostikos testai, nutarta kompensuoti krūtų implantus po radikaliosios mastektomijos, startuoja iš esmės atnaujintos ankstyvosios vėžio patikros programos. Mokslo laimėjimų ir inovatyvių technologijų diegimas į klinikas yra svarbu, bet technologijos pačios savaime negydo. Tik talentingų specialistų dėka mokslo inovacijos suteikia mūsų pacientams vis daugiau išsaugotų gyvenimo metų, o Lietuvos sveikatos apsaugos sistema įgyja vis didesnį pacientų pasitikėjimą.
Leiskite padėkoti už profesionalų darbą šiuo pandemijos laikotarpiu ir palinkėti profesinio tobulėjimo bei neišsenkančio kūrybingumo 2022 metais.

Komentarai išjungti.