Pediatrija

Pediatrija

„Pediatrija“ – ketvirtinis mokslinis recenzuojamas žurnalas medikams, leidžiamas nuo 2002 metų.
Žurnale publikuojami moksliniai straipsniai, fundamentinių eksperimentinių ir klinikinių tyrimų rezultatai, klinikiniai atvejai, mokslinių tyrimų apžvalgos, nagrinėjamos klinikinių laboratorijų valdymo ir kokybės vertinimo problemos, pateikiamos gydymo metodų naujovės ir diskusijos, medicinos istorijos tyrimo duomenys, kita įvairi aktuali informacija.
Redakcija rengia informaciją lietuvių kalba, renka ir verčia straipsnius iš anglų, vokiečių kalbų, kuriuose pateikiama originali mokslinė tyrimų medžiaga, klinikinių atvejų aptarimai, mokslinių konferencijų pranešimai ar kita aktuali, išliekamąją vertę turinti informacija.

2021 metai

2020 metai

2019 metai

2018 metai

2017 metai

2016 metai