Prenumeruoti leidinį

Prenumeruoti leidinį

Dėkojame, kad skaitote mūsų redakcijos leidžiamus žurnalus – „Internistą“ ir jo priedus bei „Pediatriją“.

Norėdami užsiprenumeruoti mūsų leidinius, mokėjimo nurodymą galite atlikti jums patogiu būdu – naudodamiesi internetine bankininkyste, grynaisiais pinigais banke arba redakcijoje. Užsisakydami leidinius, būtinai nurodykite mokėjimo paskirtį, t. y. už kurio žurnalo prenumeratą mokate („Internistas“, „Internistas“ + priedai, „Pediatrija“), prenumeratoriaus vardą ir pavardę, leidinių pristatymo adresą.

Informacija tel. (8 5) 210 7139 arba el. paštu info@idejugrupe.lt Mob. 8 616 08 880

Pasirinkus mokėjimo pavedimo būdą į įmonės sąskaitą, būtina užpildyti žemiau nurodytus laukelius.
Pardavėjo rekvizitai:
UAB „Baltijos idėjų grupė ir partneriai“ Olimpiečių g. 5-12, 09237 Vilnius. Įmonės kodas 126225934 PVM m. kodas: LT 262259314 Tel. (8 5) 210 7139 Faks. (8 5) 210 7140 a. s. LT78 7044 0600 0048 1754, AB SEB bankas

Prenumeratos pirkėjas:

Juridinis asmuo
Fizinis asmuo